Серьги

Серьги 1F0255
Цена по запросу
2Ра-65 2,34 кар.; 6Кр-57 0,16 кар.
Серьги 1F0235
Цена по запросу
2Щв-57 2,92 кар.; 2Г -56 0,60 кар.; 8М-55 3,28 кар.
Серьги 1Н0171
Цена по запросу
20КР -57 1,58 кар.; 150КР -57 2,34 кар.;
Серьги 1Н0011
Цена по запросу
20Кр -57 0,14 кар.
Серьги 1Н0021
Цена по запросу
2Кр -57 0,28 кар.
Серьги 1Н0031
Цена по запросу
44Кр -57 0,17 кар.
Серьги 1Н0101
Цена по запросу
94Кр -57 1,89 кар.
Серьги 1Н0122
Цена по запросу
2Ов -57 0,70-0,79 кар.; 54Кр -57 0,31 кар.
Серьги 1Н0155
Цена по запросу
2П -61 1,00-1,24 кар.; 68Кр-57 0,42 кар.
Серьги 1Н0166
Цена по запросу
2Кр -57 5,50-5,99 кар.; 66Кр -57 0,70 кар.
Серьги 1Н0233
Цена по запросу
2Кр-57 1,06 кар.
Серьги 1Н0271
Цена по запросу
БЕЛОЕ ЗОЛОТО 2Кр-57 0,37 кар.
Серьги 1Н0284
Цена по запросу
2Кр-57 0,70-0,79 кар.
Серьги 1Н0291
Цена по запросу
2Кр-57 0,37 кар.
Серьги 1Н0301
Цена по запросу
2Кр-57 0,37 кар.
Серьги 1Н0351
Цена по запросу
36Кр-57 1,08 кар.
Серьги 1R0796
Цена по запросу
2 Сапфиры 5,75-5,99 кар.; 2Г-56 1,20 кар.; 34Кр-57 0,48 кар.
Серьги 1R1796
Цена по запросу
2 Сапфиры 5,75-5,99 кар.; 10Г -56 2,80 кар.; 2М -55 0,54 кар.; 324Кр-57 0,59 кар.
Серьги 1R0865
Цена по запросу
2 Изумруды 1,00-1,24 кар.; 4Кр -57 0,16 кар.; 60Кр-57 0,18 кар.
Серьги 1R0066
Цена по запросу
2 Изумруды 5,25 кар.; 2Г-56 0,80 кар.; 2Кр-57 0,22 кар.; 4М -55 1,04 кар.
Серьги 1R1436
Цена по запросу
2 Изумруды 2,00-2,24 кар.; 6 Изумруды 0,24 кар.; 200Кр-57 0,60 кар.
Серьги 1R0146
Цена по запросу
4 Изумруды 11,85 кар.; 144Кр-57 1,00 кар.
Серьги 1R0206
Цена по запросу
2 Изумруды 3,00-3,24 кар.; 2М-55 0,30 кар.; 16Кр-57 0,39 кар.
Серьги 1R1616
Цена по запросу
2 Изумруды 5,75 кар.; 4Г-56 0,45 кар.; 2Кр-57 0,06 кар.; 12М -55 1,69 кар.
Серьги 1R0255
Цена по запросу
2 Се -49 1,0-1,24 кар.; 2 Се -49 0,80-0,98 кар.; 2Г-56 0,54 кар.; 10М-55 1,80 кар.
Серьги 1R1805
Цена по запросу
6 Рубины (сердце); 180Кр-57 (черные) 5,30 кар.
Серьги 1R0836
Цена по запросу
2 Рубины 2,00-2,24 кар.; 24Кр-57 0,40 кар.
Серьги 1R1391
Цена по запросу
6 Сапфиры 1,00 кар.; 78Кр-57 0,75 кар.