Кольца

Кольцо 0G0711
Цена по запросу
25Кр -57 0,67 кар.; 2Кр -57 0,02 кар.
Кольцо 0G0131
Цена по запросу
1И -65 0,28 кар.
Кольцо 0G0142
Цена по запросу
1И -65 0,30-0,39 кар.
Кольцо 0М2121
Цена по запросу
1Кр -57 0,27 кар.; 140Кр -57 0,85 кар.
Кольцо 0М2191
Цена по запросу
1Кр -57 0,18 кар.; 25Кр -57 0,20 кар.
Кольцо 0М2181
Цена по запросу
1Г -56 0,26 кар.; 84Кр -57 0,43 кар.
Кольцо 0М2171
Цена по запросу
1Кр -57 0,23 кар.; 27Кр -57 0,07 кар.
Кольцо 0М2131
Цена по запросу
2 кр-57 0.08 3/5 2 кр-57 0.04 3/5 1 кр-57 0.24 3/5 1 кр-57 0.01 3/5 14 кр-57 0.11 3/5
Кольцо 0М2141
Цена по запросу
33Кр -57 0,32 кар.
Кольцо 0М2161
Цена по запросу
2Кр -57 0,32 кар.; 23Кр -57 0,11 кар.
Кольцо 0М2151
Цена по запросу
47Кр -57 0,32 кар.
Кольцо 0М2211
Цена по запросу
1Кр -57 0,26 кар.; 67Кр -57 0,27 кар.
Кольцо 0М2221
Цена по запросу
39Кр -57 0,60 кар.
Кольцо 0G0696
Цена по запросу
Изумруд 5,0-5,2 кар.; 2Бт -33 0,10-0,15 кар.
Кольцо 0G0456
Цена по запросу
Изумруд 2,0-2,2 кар.; 6Кр -57 0,19 кар.
Кольцо 0G0885
Цена по запросу
Сапфир 1,0-1,2 кар.; 28Кр -57 0,05 кар.
Кольцо 0G0875
Цена по запросу
Сапфир 0,55 кар.
Кольцо 0R0586
Цена по запросу
Изумруд 7,5-7,7 кар.; 2Г -56 0,74 кар.; 148Кр -57 0,83 кар.
Кольцо 0R0995
Цена по запросу
Изумруд 1,75-1,99 кар.; 10Кр -57 1,02 кар.
Кольцо 0R1476
Цена по запросу
Сапфир 4,0-4,24 кар.; 140Кр -57 1,45 кар.
Кольцо 0Н0125
Цена по запросу
Сапфир 1,64-1,74 кар.; 2Кр -57 0,12 кар.; 104Кр -57 1,88 кар.
Кольцо 0R1436
Цена по запросу
Изумруд 2,0-2,24 кар.; 8 Изумруд 0,72 кар.; 1907Кр -57 1,30 кар.
Кольцо 0R0485
Цена по запросу
1 Изумруд 7,86 кар.; 2Кр -57 0,16 кар.
Кольцо 0R1006
Цена по запросу
1 Сапфир 3,75-3,99 кар.; 12Кр -57 0,39 кар.
Кольцо 0R1496
Цена по запросу
Сапфир 2,0-2,24 кар.; 30Кр -57 2,89 кар.
Кольцо 0R1456
Цена по запросу
Карбашон 3,42 кар.; Эмаль: 108Кр -57 0,40 кар.
Кольцо 0Q0246
Цена по запросу
Топаз 29,40 кар.; 60Кр -57 0,22 кар.
Кольцо 0R1226
Цена по запросу
Изумруд 10,00 кар.; 4М -55 0,38-0,49 кар; 70Кр -57 0,28 кар.